Su Kirlilği ve Balıklar Üzerindeki Olumsuz Etkileri

     Balıkların atmosferleri ve yaşam ortamları tamamen sudan oluşmaktadır. Balıkların hayatsal faaliyetlerini yürütmede doğal ortamlardan deniz, göl ve akarsular dışında şansları bulunmamaktadır. Balıklar yaşam ortamları ile sürekli madde alışverişi halindedir ve balıkların bünyelerinden zehirli maddeleri uzaklaştırmaları için doğal ortamlar tek seçenektir. Bu durumda ortamda eğer zehirli maddeler mevcutsa balıklar zehrinden arınmak yerine daha fazla zehirlenmektedir. Bu durumda balıkların bütün sistemleri etkilenmekte dolayısıyla balıkların kısırlaşmasına sebep olabilmektedir. (Sağdaki resimde bir dereye dökülen bakır içerikli kimyasal madde.)

     Su kirliliğine sebep olan bazı nedenler vardır bunlar; Ayrışabilen Organik Materyaller, Aşırı Beslenme,  Süspanse Katılar (Askıdaki katı maddeler), Toksik Kimyasallar (Metaller, deterjanlar, klor, siyanitler, amonyak, pestisitler, polikorlu bifeniller, petrol hidrokarbonları, asitler ve alkaliler), Termal Kirlilik, Diğer Kirlilik Kaynakları (Hava kirliliği, radyasyon ve gürültü kirliliği) olarak listelenebilir. Bu nedenlerin tamamı insan kaynaklıdır ve bu durumlar balıkların üreme kabiliyetlerini kaybetmelerine sebep olabilmekte hatta balıkları öldürerek popülasyonlarının azalmasına sebep olmaktadır.

     Balıkların üreme dönemlerindeki davranışları su kirliliği değişkenine göre farklılık göstermektedir. Örneğin yapılan bir araştırmada petrol hidrokarbonları, balıklarda koku alma organlarını körelterek dişi ve erkek bireylerin birbirini bulmasını engelliyor. Bunun yanında çinko, bakır, kurşun metalleri dişi balıkların ovaryum gelişimini engellerken 4 farklı alklyphenolic kimyasala maruz bırakılan gökkuşağı alabalığı erkeklerinde bu kimyasalların testis gelişimini engellediğini tespit edilmiştir.

     Denizlere ve göllere halk tarafından maalesef çöpler atılmaktadır. Bunların en tehlikelileri piller ve deterjanlardır. Piller cıva, kurşun gibi zehirli metaller içermektedir. Bu metaller özellikle dişi balıklarda üreme hücrelerinin gelişmesini engellemektedir. 90 gün süren bir deneyde nonylphenol’ e maruz bırakılan bir balık türünde dişiye yönelme görülmüştür. Her bir dişi balık için 0,3 erkek balık olacak şekilde önemli bir değişiklik görülmüştür.

     Sonuç olarak balıklar su kirliliğinden doğrudan ve dolaylı olarak olumsuz etkilenmektedir. Her gün balık türleri azalmakta veya üreme yeteneklerini kaybetmektedir.

Kullanım Koşulları

biyo

Biyoloji alanında doktora öğrencisi olan biyo, Ağustos 2011 tarihinden bugüne bizimle.