Sayısal Bilimler Yapar, Siyasal Bilimler Yıkar!

     Oldukça geniş bir genelleme fakat farklı bakış açılarından bakınca doğru. Sayısal bilimlerin ilgi alanları her zaman dünyayı yaşanması daha iyi yer haline getirmektir. Sayısal bilimler; politika, savaşlar ve kısıtlamalara ramen çalışmalarına devam eder. Dünyada politikacılar, sayısal bilimleri amaçlarına ulaşmada bir araç olarak görmüş ve emrederek belki de bireysel ödünlemelerinde çıkarları doğrultusunda kullanmışlardır. Bunun en bariz örneği bombalardır. Bilim adamlarını laboratuvarlara kapatarak, onlardan daha fazla insanı öldürecek keşifler yapmaları beklenmiştir. Bunun yerine daha fazla insanı mutlu edecek ya da savaşı bitirecek bir buluş yapmaları beklenmemiştir.

     Bir politikacı kendi fikirlerini kürsüden açıklarken, insanlar adına onlar için daha iyi olacağını düşündüğü kararları vermede bir tereddüt hissetmez. Kendisi geride durur fakat rahatlıkla halkını büyük bir savaşın içine sokabilir. Savaşta stratejiyi de o üretmez ya da bizzat savaşmaz fakat savaş sonunda övünen yine odur, hatta kazanan da odur.

     Bir ülkenin idaresi tamamen matematiğe dökülebilir işlemlerden ibarettir. Ülke yönetiminde duygusallığa yer vermek tarihte de halkın gereksiz acılar çekmesi ile sonuçlanmıştır. Örnek olarak Nazi Almanyası verilebilir. Temeli "öfke" denilen duygusal halden kaynaklı çıkan savaşta milyonlarca Alman ve milyonlarca diğer ırklardan insanlar ölmüştür fakat değişen hiçbir şey olmamıştır. Tek sonuç intihar edip sebep olduğu yıkımdan kaçan bir lider ve milyonlarca insanın yaşama hakkının elinden alınmasıdır.

     Siyasal bilimlerin dünyanın şu anki iyi hale gelmesinde katkısı elbette vardır fakat yaptıklarının tamamını götürmüş hatta sayısal bilimlerin katkılarının bir kısmını daha götürmüştür. Buna örnek vermek mümkündür.

     Solda gördüğünüz kişi Henry Moseley' dir. Bir İngiliz bilim adamıdır. Bilime önemli katkı getiren ve Rutherford Atom Modeli'nin mucidi olan Nobel ödüllü Yeni Zelandalı fizikçini olan Ernest Rutherford'un öğrencisidir. Moseley, elementlerin yayımladığı X ışınlarının spektrumlarını fotoğraflamıştır. X ışını kristalografisi üzerine de önemli çalışmalar yürütmüştür. Bütün buluşlarını ve çalışmalarını 27 yaşına kadar yapabilmiştir. 27 yaşında ise Çanakkale Savaşı'nda Gelibolu'da ölmüştür.

     Henry Moseley, başarılı bir bilim adamı olmasına ramen I. Dünya Savaşı'nı yürüten İngiliz hükümetince cepheye gönderilmiş ve kendisinden savaşarak Türkleri öldürmesi beklenmiştir. Henry Moseley yaşasaydı önemli buluşlara imza atacak, dünyaya tekrar kolay kolay gelemeyecek bir isimdi.

     Bir ülkeyi yönetmek, önemli kararları verirken tıpkı satranç tahtasında oturuyormuş gibi birkaç hamle sonrasını düşünerek adım atmayı gerektirir. Bu zihinsel yapı ise sadece sayısal bilimlerle yetenekli kişilerde gelişmiştir. Bu nedenle ülke yönetimi ve siyasal bilimler gibi bölümler için seçilecek kişilerde sayısal yetenekler mutlaka aranmalıdır. Duygusal bir ülke yönetimi halkını sadece kaosa sürükler.

Kullanım Koşulları İçin Tıklayın

BT

1999 yılında ilk web sitesini yaptı ve kurucusu oluğu www.bilim-teknoloji.com sitesinde yöneticilik yapıyor. Uzmanlık alanı Biyoloji, Fizik, Kimya ve Matematik olan BT, akademik alanda lisans üstü eğitmlerine devam ediyor.