Kontraktil Koful Nedir ve Nasıl Çalışır?

Didar Başer: “Kontraktil koful tam olarak nasıl bir organeldir ve nasıl çalışır merak ediyorum, bilgi verir misiniz? Teşekkürler.”

Kontraktil koful nedir?

Kontraktil koful osmoregülasyon görevi yapan ve tek hücreli canlılarda bulunan organeldir. Osmoregülasyon ise canlının iç basıncı ile birlikte su-mineral dengesini sağlama anlamına gelir.

Kontraktil kofullar tek hücreli canlıların böbrekleridir denilebilir.

Bazı prokaryotlar neden kontraktil kofula ihtiyaç duyar?

Protistler normalde kültür ortamına yakın doğal ortamlarda yaşamayı tercih eder. Bu ortamlar genellikle osmotik dengeye uygun tuz ve besinin dozunada bulunduğu yerlerdir.

Eğer bir ortamda az tuz varsa veya hiç tuz yoksa o ortamda bulunan protistlerin hücre zarlarından içeriye sürekli su hücum eder. Bu sırada protist canlı patlama tehlikesi geçirir. İşte tam burada kontraktil koful devreye girer ve dışarıya su boşaltmaya başlar.

Milyonlarca yıl süren adaptasyon süreci sonunda evrimleşen bazı tek hücreliler kontraktil koful denilen organlarını geliştirmişlerdir. Özellikle aşağıda resmini gördüğünüz paramesyum son derece gelişmiş bir protisttir. (Kontraktil kofullar ok ile işaretlenmiştir)

Paramesyum - Kontraktil Kofullar

Kontraktil Koful Nasıl Çalışır?

Kontraktil kelimesi anlam olarak “kasılabilir, büzülebilir vb.” anlamlara gelmektedir. Koful ise besin veya atık maddelerinin depolandığı hücre organelidir.

Kontraktil kofulun çalışmaya başlaması için hipotonik ortam gereklidir. Kontraktil kofullar küçük bir depoya ve kasılmasını sağlayan yapılara sahiptir. Öncelikle kontraktil koful büyüme evresine girer. Bu evrede seçici bir şekilde deposuna hücredeki fazla suyu toplar. Bu sırada besin ve mineral maddelerin seçimi yapılır. Deponun dolması ile beraber kasılma ile görevli yapılar kofulu sıkıştırarak topladığı suyu dışarıya açılan deliklerinden boşaltması sağlanır. Böylece hücre iç basıncını kontral altında tutar.

Merak ettiğiniz için teşekkür ederiz.

biyo :)

biyo

Biyoloji alanında doktora öğrencisi olan biyo, Ağustos 2011 tarihinden bugüne bizimle.