İnsan Vücudu Ne Kadar Enerji Üretir?

Merak Ettikleriniz
Çağdaş Naiboğlu: İnsan vücüdu ne kadar enerji üretir? Bu enerji bir şekilde depolanabilir mi? Başka bir enerjiye dönüştürülebilir mi?

İnsan vücüdu ne kadar enerji üretir?

İnsan vücudu tamamen kendisinin ürettiği enerji ile hayatsal faaliyetlerine devam eder. Fakat insanoğlu heterotrof bir canlı türü olduğu için besinleri dışarıdan hazır olarak almak zorundadır.

İnsanın enerji üretim sistemi solunum ve sindirim sisteminin yanında organel boyutunda mitokondrilerin karşılıklı alışverişi sonucunda çalışır.

  1. Sindirim sisteminde temel parçacıklarına ayrılan besinler kana karışır ve insülin hormonu enerji verici besinlerin hücre içine alınmasını sağlar.
  2. Solunum sisteminde havadaki O2 gazı kana alınır ve kırmızı kan hücrelerinde bulunan hemoglobin ile birleşimi sağlanır.
  3. İlgili doku besin ve hemoglobinde bulunan O2 i alarak mitokondri denilen organelinde tepkimeye sokar. Bu tepkimenin adı oksijenli solunumdur.
  4. Tepkime C6H12O6 (s) + 6 O2 (g) → 6 CO2 (g) + 6 H2O +~32 ATP (Teoride 38ATP şeklinde) gerçekleşir.
  5. Oluşan ATP molekülleri hayatsal faaliyetleri devam ettien enerjinin depolanma biçimidir. Gerektiğinde yüksek enerjili fosfat bağları koparak enerji kullanılır.

Genel olarak farklı formüller kullanılarak hesaplanan enerji gereksinim sayılarında çok büyük değişim görülmez.

Mesela 30 yaşında, 175cm boyunda, 70kg ağırlığında erkek bir birey ele alırsak, bir günde ihtiyacı olan enerji 2.600kcal yani 2.600.000 kaloridir.

Bu enerji bir şekilde depolanabilir mi?

Üretilmiş enerji ATP formunda çok uzun süre dayanmaz. Fakat vücut, depolama işlemini genellikle hücrelerde glikojen olarak ve alt derinin en alt katmanı olan yağ katmanında yağ olarak saklamaktadır.

Eğer depolamadan kastınız “vücut dışında” ise bunun milyonlarca yöntemi bulunur. En basitinden bir tane: 10kg ağırlıktaki bir bowling topunu bulunduğu yerden 1 metre daha yukarıya bırakırsanız 10 x 9,806 x 1 = 98,06 joule yani 23,43 kalori enerjiyi depolamış olursunuz.

Başka bir enerjiye dönüştürülebilir mi?

Bütün enerji çeşitlerini neredeyse diğer bütün enerji çeşitlerine dönüştürmek mümkündür.

biyo

biyo

Biyoloji alanında doktora öğrencisi olan biyo, Ağustos 2011 tarihinden bugüne bizimle.