Amasya Genelgesi

Ana sayfa Forumlar Sözel Bilimler Tarih Amasya Genelgesi

1 yazı görüntüleniyor (toplam 1)
 • Yazar
  Yazılar
 • #6691
  AvatarBT
  Görevli

  Amasya Genelgesi (21-22 Haziran 1919)

  M. Kemal Paşa çalışmaların bir program şekline getirilmesi gereğini görerek Rauf Bey ile Ali Fuat Paşa'yı Amasya'ya davet etti. Rauf Bey ile Ali Fuat Paşa 19 Haziran'da Amasya'ya geldiler. Amasya'da buluşan dört subay, M. Kemal Paşa tarafından 18 Haziran'da hazırlanmış, hatta Trakya'ya bildirilmiş bulunan metin üzerinde çalıştılar. Refet Bey imzalamakta biraz tereddüt ettiyse de Ali Fuat Paşa'nın kendisini ikna etmesi üzerine imzaladı. Böylece dört bu subayın imzası ve Konya'da bulunan Ordu Müfettişi Cemal Paşa ile Erzurum'da Kazım Karabekir Paşa'nın da onaylamasından sonra bu genelge 21-22 Haziran 1919 tarihinde ilgililere duyuruldu. Yeni Türk Devleti'nin kuruluşu yolunda ilk önemli adım olan ve Ali Fuat Paşa'nın "Kutsal İttifak" dediği bu genelgenin maddeleri şöyleydi:

  Vatanın bütünlüğü milletin bağımsızlığı tehlikededir. (Gerekçe)

  İstanbul hükümeti aldığı sorumluluğun gereğini yerine getirememektedir. Bu durum milletimizi yok olmuş gösteriyor. (Gerekçe) (Bu madde ile birlikte ihtilal bilgirgesi özelliği gösterir.)

  Milletin bağımsızlığını, yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır. (Yöntem) (İlk defa ulusal egemenlikten bahsedilmiştir.)

  Milletin içinde bulunduğu durum ve şartların gereğini yerine getirmek ve haklarını gür sesle cihana duyurmak için, her türlü baskı ve kontrolden uzak milli bir heyetin varlığı zaruridir. (İlk defa milli bir kuruldan bahsedildi)

  Anadolu’nun her bakımdan en güvenilir yeri olan Sivas’ta hemen milli bir kongre toplanması kararlaştırılmıştır.

  Bunun için bütün illerin her sancağından milletin güvenini kazanmış üç temsilcinin mümkün olan en kısa zamanda yetişmek üzere yola çıkılması gerekmektedir. (Ulusal egemenliğe uygun bir madde)

  Her ihtimale karşı bu mesele milli bir sır olarak tutulmalı ve temsilciler gereğinde yolculuklarını kendilerini tanıtmadan yapmalıdırlar.

  Doğu illeri adına 10 Temmuz’da Erzurum’da bir kongre toplanacaktır. O tarihe kadar öteki illerin temsilcileri de Sivas’a gelebilirlerse Erzurum Kongresi'nin üyeleri de Sivas genel kongresine katılmak üzere hareket ederler.

  Amasya genelgesinin önemi :

  – Kutuluş Savaşı için atılmış önemli bir adımdır.
  – Kurtuluş Savaşının ilk defa gerekçesi, amacı ve yöntemi belirtilmiştir.
  – Türk milleti'ne egemenliği eline alması için bir çağrıdır.
  – İhtilal bilgirgesi niteliği taşır.
  – İlk kez ulusal egemenlikten bahsedilmiş olduğundan evrensel bir maddedir.
  – Avrupalı devletlerin sömürgelerindeki mazlum uluslar için de bir örnek teşkil etmiştir.

  Amasya Genelgesi Sonuçları :

  – Türk inkılabının ihtilâl safhası başlamıştır.
  – Türk Milleti, hem İstanbul'a hem de işgalci güçlere karşı mücadeleye çağırılmıştır.
  – Kurtarıcı olarak görülen padişah, hilafet, manda ve himaye düşüncesinin yerini millet ve milliyetçilik düşüncesi almıştır.
  – Mustafa Kemal padişah tarafından kendisine verilen 9. Ordu Müfettişliği yetkilerini aşmış, kendi sorumluluğunda olmayan batı bölgelerine de bir tamim yayınlamıştır.
  – Direniş esasları ilk defa Amasya'da yazılı bir ilke haline getirilmiştir.
  – Müdafayi Hukuk Cemiyetlerini birleştirmek için Sivas'ta bir kongre toplanma kararı alınmıştır.
  – Kurtuluş Savaşı resmen ilan edilmiştir.

  Kaynakça : Wikipedia – Nutuk – 20. Yüzyıl Türkiye'si

1 yazı görüntüleniyor (toplam 1)
 • Bu konuyu yanıtlamak için giriş yapmış olmalısınız.