Mendel’in Çaprazlama Formülü

Mendel bezelyeler üzerinde yaptığı deneyinde her bir özelliği taşıyan dölde iki adet homolog kromozom olduğunu keşfetti. Yani bir özellik ile ilgili baskın, çekinik veya eşbaskın olmak üzere üç farklı durumun olabileceğini gösterdi.

Örneğin bir bezelyenin sarı renkli olaması yeşil renkli olması üzerine baskındı ve bu durumda ortaya çıkan tabloda eğer sarı bezelye özelliğine A, yeşil bezelye özelliğine a dersek bu özellik için Aa şeklinde iki gen bulunur.

Örenk olarak heterozigot denilen bu özellikteki iki bireyi çaprazladığımız zaman ortaya %25 ihtimalle yeşil fenotip ve %75 ihtimalle sarı fenotip çıktığı görülür.

Aa x Aa A a
A  AA (Sarı)  Aa   (Sarı)
a  Aa   (Sarı) aa  (Yeşil)

 

Bir cevap yazın