“Doğal Gaz Temiz Enerji Kaynağıdır” Yanılgısı

     Doğal gaz; içeriğinde metan(CH4), etan (C2H6), propan(C3H8) ve bütan (C4H10) gazları bulunan fosil kaynaklı bir yakıt türüdür. Genellikle petrol tabakasının üstünde birikmektedir ve petrolden sonra gelen en önemli yakıt türüdür.

     Doğal gaz ülkemizde; otomobillerde, elektrik üretiminde, mutfaklarda, merkezi kalorifer sistemlerinde, kombilerde, şofbenlerde ve daha birçok alanda kullanılan enerji kaynağıdır. Ülkemizde elektrik üretiminin en önemli miktarı doğalgaz yakılarak elde edilmektedir. Doğal gazın ülkemizde bu denli geniş kullanım alanına sahip oluşu, birçok kişinin bu kaynak ile ocakları ve kombileri aracılığı ile karşılaşmış olması enerji kaynağının ister istemez kişisel yorumlara maruz kalmasını da sağlamıştır. Bu yorumların en yanlış olanı doğal gazın temiz enerji kaynağı olduğunun düşünülmesidir.

     Doğal gaz internette bazı yerlerde yazdığı gibi "temiz enerji kaynağı" değildir. İnternette "doğal gaz temiz enerji" anahtar kelimelerini arama motorlarına yazdığınız zaman gelen birçok yanlış bilgi bu kavram yanılgısının ne derece yaygınlık gösterdiğini kanıtlamaktadır. Bu kavram yanılgısının sebebi ise ateşin dumansız oluşu ve kapalı ortamlarda kullanırken yandığı sürece zehirli gaz salgılamadığının düşünülmesi gelmektedir. Doğal gaz bir fosil yakıttır ve yandığı müddetçe atmosfere zehirli gaz salınımı yapar. Tükenebilir enerji kaynaklarından biridir ve dünyanın tüketim hızına bakıldığı zaman çok uzun bir ömür biçilememektedir. Bu yazıdan "doğal gaz tamamen zehirlidir, çok kirlidir" gibi bir sonuç çıkarılamaz fakat "temiz enerji" olmadığı da kesindir. Doğal gaz, linyit ve taş kömürüne ve petrole göre daha temiz bir enerji kaynağıdır.

     Temiz Enerji Kaynakları Nelerdir?

     Temiz enerji kaynakları aynı zamanda "sürdürülebilir enerji kaynakları" olarak da bilinmektedir. Yani temiz enerji kaynakları azalmaz veya azalmaları için en azından milyonlarca yılların geçmesi gerekmektedir. Bunlar güneş enerjisi, rüzgar enerjisi, deniz dalgası enerjisi, jeotermal enerji, hidropotansiyel enerji olarak listelenebilir. Bu enerji kaynakları enflasyona göre dalgalanmyayacağı gibi çevreyi de kirletmezler. İçlerinde çevreye en zararlı olanları hidropotansiyel enerji olup (barajların alüvyonları biriktirmesi ile oluşmaktadır) çevreye verdiği zararı kendi biyosistemini oluşturarak telafi edebilmektedir.

biyo

Biyoloji alanında doktora öğrencisi olan biyo, Ağustos 2011 tarihinden bugüne bizimle.