Bunu Biliyor muydunuz? “Biri Triküspitken Diğeri Neden Biküspit?”

     İnsan kalbi dört odacığa sahiptir, bu odalar şu şekilde listelenebilir; sol karıncık, sağ karıncık, sol kulakçık ve sağ kulakçık. Kulakçıkların görevi, pompalanmak üzere bir miktar kanı içine alıp pompalama görevini yerine getirecek olan karıncıklara göndermektir. Kalbimizde iki adet karıncık bulunmaktadır. Karıncıkların basınçları, görevleri doğrultusunda daha yüksektir ve karıncıklar da aralarında basınç düzeyi olarak farklılaşabilmektedir. Buna göre en yüksek basıncı vücudun tümüne kan pompalayacak olan sol karıncık uygulayacaktır.

     Resimde gördüğünüz kısım karıncıkların içinden yukarıya bakıldığı zaman görünecek kesittir. Solda görülen kapakçık "biküspit" adını alır. "bi" yani iki kapakçıktan oluştuğu için bu isim verilmiştir. Sol karıncığı kan ile dolduran sol kulakçığın kapağıdır ve sol karıncık kasıldığı zaman kapanmaktadır. Sağda gördüğünüz kapakçığın ismi ise "triküspit" tir. "tri" yani üç kapakçıktan oluştuğu için bu isim verilir. Görevi sağ kulakçık ile sağ karıncık arasında kan akışını kesmektir.

     Peki neden birisi triküspitken diğeri biküspittir? Bunun cevabı için bir örnek vermek gerekmektedir. Tamamen dökme çelikten oluşturulmuş, duvarlarında ve köşelerinde hiçbir kaçak bulunmayan bir basınç test odası düşünün. Bu odaya test edilecek nesneleri koymak için bir pencere yapmak zorundasınız. Bu pencreden bir adet bulundurunca mı, yoksa iki adet bulundurunca mı kaçak ihtimalini artırır ve basınç kaybedersiniz? Basınç odalarının en zayıf noktaları içine erişimin olduğu kapı bölümleridir. Bu sebeple kapı noktaları basınç odalarına bir adet eklenir. Kalbin kapakçık sistemi buna benzerdir. En yüksek basınca sahip olan sol karıncık kasılırken sol kulakçığa kan kaçmasını daha iyi önlemek ve basıncı korumak için iki kapakçıklıdır. Sağ karıncık ise sol karıncık kadar yüksek bir basınca sahip olmadığı için triküspit kapakçık basıncı korumaya ve kanı tutmaya yeterli olmaktadır.

Kullanım Koşulları

biyo

Biyoloji alanında doktora öğrencisi olan biyo, Ağustos 2011 tarihinden bugüne bizimle.