“Bilim” ve “Teknoloji” Neden Ayrılmaz Bir Bütündür?

     “Bilim” kelimesi ile “Teknoloji” kelimesi genellikle yan yana kullanılmaktadır. Sizce bu tesadüf olabilir mi?

     Bilim, temeli epistemoloji tarafından oluşturulmuş, bir şeyleri anlama, öğrenme eğilimi sonucu insanları araştırmaya ve keşfetmeye yönlendiren çalışmaların tamamına denir. Matematik, fizik, biyoloji gibi alanlarla sınırlı görünüyor olsa bile edebiyat ve müzik gibi sanatsal alanları da içine alan büyük bir kavramdır. Teknoloji ise insanların “bilim” uygulaması sayesinde meydana gelmiş hayatı kolaylaştıran somut ürünlerdir.

     Bilim ve teknoloji arasında o kadar güçlü bir bağ vardır ki birisi olmadan diğeri devamlılığını sürdüremez. Örnek olark teknolojiyi yani bilimin ilk ürününü ele alalım. İnsanların bilim adına yaptığı çalışmalar sonucunda ürettikleri bilgilerin somutlaştırılması ile teknoloji meydana gelir. Bilimin bu somutlaştırması, kendisini yükseltmek için tırmanacağı merdivene bir basamak daha eklemesinden başka birşey değildir. Buradan şu sonuç çıkarılabilir; bilim teknolojiyi geliştirir, teknoloji de bilimi. Bu nedenle sadece bilim yapmak ya da sadece teknoloji geliştirmek sınırlı bir eylemdir. Buradan çıkarılacak sonuç: Bir bilimi yüceltmek istiyorsanız önce bilimin tırmanacağı merdiveni inşa etmeniz gerekir.

     Bu teze somut örnekler verilebilir. Diyelim ki “müzik bilimi” ile ilgili insanların psikolojisini etkileyecek ve insanları mutlu edecek ses ve melodi içeren bir eser meydana getirmek istiyorsunuz. Sadece notalar üzerinde çalışarak eser başarılı olamayacaktır. Teknoloji burada devreye girmektedir; önce sesi mükemmel olan bir enstrüman yapmanız gerekir ki buluşlarınız ses bulabilsin. Bu örnek en zor yerdendi; bazen bilim olup olmadığı tartışılan ama tam anlamıyla bilim olan müzikten… Sayısal alanlarda ise bilim ve teknoloji bütünleşmesi buluşların büyük çoğunluğunda gözlenmektedir. Örnekler şöyle verilebilir; mikroskop teknolojisi(optik) gelişmeseydi mikro organizmaları (biyoloji) göremez hastalıklarla savaşırken (tıp) 1-0 malup başlardık. Elektriği (fizik) bulmuş olmasaydık telefonu (iletişim) icat edemez ambulans (hayat kurtarma) çağırmak için çok geç kalmış olabilirdik.

     Özetle, teknoloji ve bilim; et ve tırnak gibi birbirinden ayrılamayacak kavramlardır. Bilim teknolojisiz yükselemez, teknoloji ise bilimsiz gelişemez. www.bilim-teknoloji.com

BT

1999 yılında ilk web sitesini yaptı ve kurucusu oluğu www.bilim-teknoloji.com sitesinde yöneticilik yapıyor. Uzmanlık alanı Biyoloji, Fizik, Kimya ve Matematik olan BT, akademik alanda lisans üstü eğitmlerine devam ediyor.