Amonyum Dikromat ve Civa II Tiyosiyanat ın İlginç Reaksiyonu

     Amonyum Dikromat (NH4)2Cr2O7 yanma sırasında küçük bir volkan oluşturduğu için yapay volkan görüntüsü oluşturmak adına fen deneylerinde kullanılır. Amonyum dikromatın yanına birazda Civa II Tiyosiyanat Hg(SCN)2 eklerseniz volkanınızın içinden yılanlar fışkırıyormuş gibi bir görüntü elde edebilirsiniz. Firavun zamanında bu deneyi sizhirbazlar kullanarak topraktan yılan fışkırtıyormuş görüntüsü vererek gösteri yaptıkları için bu deneye "Firavun'un Yılanları" ismi de verilmektedir. Fakat dikkat etmeniz gereken nokta Civa II Tiyosiyanat ın yanması sırasında ortama oldukça zehirli gaz çıkışı olduğudur.

     Yanma tepkimesi sırasında oluşan ürünler yeniden yanmaya maruz kalmaktadır. İlk olarak ısı ile parçalanan Hg(SCN)2 oluşan ürünlerin oksijen ile tepkimesi sürmektedir.

2Hg(SCN)2 → 2HgS + CS2 + C3N4

Bu tepkimede meydana gelen CS2 ve civa-II sülfür bileşiği oksijen ile yanarak aşağıdaki reaksiyonu gerçekleştirir.

CS2 + 3O2 → CO2 + 2SO2

HgS + O2 → Hg + SO2

Yüksek sıcaklık ile bileşenlerine ayrışan karbon nitrür parçalanarak azot gazı ve siyanojeni oluşturur.

2C3N4 → 3(CN)2 + N2

BT

1999 yılında ilk web sitesini yaptı ve kurucusu oluğu www.bilim-teknoloji.com sitesinde yöneticilik yapıyor. Uzmanlık alanı Biyoloji, Fizik, Kimya ve Matematik olan BT, akademik alanda lisans üstü eğitmlerine devam ediyor.