AlCl3 Neden Kovalent Bağlı?

“Metal ile ametal bileşik yaparsa iyonik, ametal – ametal bileşik yaparsa kovalent olur.” genellemesini duymuşsunuzdur. Korkarız bu genelleme doğru değil. Örnek vermek gerekirse AlCl3 formülündeki bileşik kovalent bağlıdır. BeCl2, BH3… gibi. Daha fazlasını bulmak mümkün. Bu bileşiklerin ortak özellikleri gaz fazında olduklarında tam kovalent olmalarıdır tabi istisnası bulunana kadar geçerlidir bu ortak özellik.

Neden Kovalent Bağlı?

Bir molekülü oluşturan bağların çekim kuvvetlerinin vektörel toplamı 0 sayısını veriyor ise bu moleküle apolar kovalent molekül denir. Bahsettiğimiz metal-ametal yapılı moleküller de birer apolar kovalenttir.alcl3

İyonik bileşiklerin kristal yapısı içindeki iyonlar küreseldir fakat eğer artı iyon küçük veya yüksek oranda yüklüyse, eksi iyonun elektron bulutunu bozar ve bunun sebebi elektronegatifliktir. Eksi iyonun bu şekilde kutuplaşması, iki atomun çekirdekleri arasında ilave yük birikimine yol açar ki bu da kısmi kovalent bağ demektir.

Kaynakça
  1. http://www.chemeddl.org
  2. https://en.wikipedia.org/wiki/Aluminium_chloride
  3. https://tr.wikipedia.org/wiki/%C4%B0yonik_ba%C4%9F

 

BT

1999 yılında ilk web sitesini yaptı ve kurucusu oluğu www.bilim-teknoloji.com sitesinde yöneticilik yapıyor. Uzmanlık alanı Biyoloji, Fizik, Kimya ve Matematik olan BT, akademik alanda lisans üstü eğitmlerine devam ediyor.