Ana sayfa / Forumlar / Sayısal Bilimler / Fizik / Isıl Çift Nedir ? (Thermocouple)

1 yazı görüntüleniyor (toplam 1)
  • BT
    Görevli
    Post count: 10
    #8123 |

    Termoelektrik termometre veya thermocouple olarak da bilinir.İki ucundan da birbirine bağlı iki değişik metalden oluşan sıcaklık ölçüm aygıtıdır. Bağlantılardan biri sıcaklığı ölçülecek ortama yerleştirilir. Öteki uç ise sabit bir düşük sıcaklıkta tutulur. Devreye bir de ölçü aygıtı bağlanır. Sıcaklık farkı, devrede Seebeck etkisi denilen bir elektromotor kuvvetinin (emk) oluşmasına yol açar. Bu elektro motor kuvvet yaklaşık olarak iki bağlantı arasındaki sıcaklık farkıyla orantılıdır. Belirli bir emk ya karşılık gelen sıcaklık değeri standart tablolardan öğrenilir ya da ölçüm aygıtı sıcaklığı doğrudan okuyabilecek şekilde düzenlenir. Herhangi iki değişik metal ya da metal alaşımı termoelektrik etkiye yol açar; ama bunlardan yalnızca birkaçı (örneğin antimon, bizmut, bakır ve demir ya da bakır ve konsantan) ısılçift olarak kullanılabilir. Yüksek sıcaklık ölçümlerinde kullanılan ısıl çiftlerde genellikle platinyum ve radyum ya da radyum-platin alaşımından yararlanılır. Termopiller seri halde bağlanmış bir dizi ısıl çiftten oluşur; bunlardan elde edilen sonuç birkaç sıcaklık okumasının ortalamasına eşdeğerdir. Seri bağlanmış bir devre de daha duyarlı sonuç verir.

1 yazı görüntüleniyor (toplam 1)

You must be logged in to reply to this topic.